Wyposażenie zakładów pracy

W zakładach pracy stosowane są specjalne systemy kontroli czasu pracy. Mają one też jednak szereg innych zastosowań. Nie rzadko w wejściach na teren zakładu, czy nawet poszczególnych wydziałów stosowane są tripody. Takie bramki otwierają się zawsze wtedy gdy do czytnika pracownik przyłoży swoją kartę, lub inaczej mówiąc przepustkę.

Tego typu sieci strukturalne pozwalają zatem nie tylko na rejestrowanie ilości przepracowanego przez pracowników czasu, ale też i wykrycia gdzie w danym miejscy znajduje się pracownik. Stosuje się nowoczesne instalacje niskoprądowe, które są w stanie działać nawet w bardzo trudnych warunkach. Dzięki temu w razie pojawienia się na terenie zakładu pracy niebezpieczeństwa, czy awarii, zawsze wiadomo jest gdzie dokładnie znajdują się pracownicy oraz kto znajduje się w danym rejonie.

Systemy ostrzegawcze

Wyposażenie zakładów pracyPozwala to na sprawną ewakuacje oraz w razie czego na przeprowadzenie akcji ratunkowej dokładnie tam gdzie według systemu powinni znajdować się pracownicy. Jeśli wszystko przebiegać będzie w sposób prawidłowy to oczywiście, pracownicy będą mogli też zostać ostrzeżeni o wystąpieniu niebezpieczeństwa oraz konieczności szybkiej ewakuacji z zagrożonego terenu. W tym celu pomocne mogą być dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Pracownicy, jeszcze przed podjęciem pracy w danym zakładzie pracy powinni być poinformowani o tym w jaki sposób działają takie systemy, oraz kiedy należały się bezzwłocznie ewakuować jeśli pojawi się zagrożenie.

Telewizja przemysłowa

Czasem też systemy nagłośnieniowe stosowane są także w celu informowania pracowników na przykład o czasie przerwy obiadowej czy też zakończeniu zmiany.Takie systemy używane są już od dłuższego czasu w wielu różnych fabrykach. Jednym z najważniejszych systemów są jednak z całą pewnością systemy telewizji przemysłowej, dzięki którym można dokładnie sprawdzić co aktualnie dzieje się na terenie zakładu pracy. Taki system ma wiele różnych zastosowań. Może pełnić on funkcje kontrolną, dzięki czemu można sprawdzić jak ze swoich obowiązków wywiązują się pracownicy, ale też może on być zastosowany w celu ochrony całego obiektu. Zdecydowanie zmniejsza się też ryzyko ewentualnych kradzieży, których dopuszczać mogły by się osoby zatrudnione w zakładzie pracy.

Zobacz też:

Dodaj komentarz