Wydobywanie gazu ziemnego

Złoża gazu ziemnego towarzyszą ropie naftowej. Zalegają one zarówno pod ziemią, jak i pow powierzchnią wód. Około jedna trzecia światowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywana jest z podmorskich pól naftowych. Większość z nich położona jest na Morzy Północnym, w Zatoce Meksykańskiej oraz w Zatoce Perskiej.

Wydobywanie gazu ziemnego

Czy wydobycie gazu z podmorskich złóż jest opłacalne?

Wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej na morzu jest bardziej kosztowne niż prace wydobywcze, które prowadzone są na lądzie. Ogólne koszty eksploatacji podmorskich złóż są jednak znacznie niższe. Przyczynia się do tego to, że podmorskie złoża są bardziej rozległe. W efekcie ich eksploatacja może trwać dłużej, co przyczynia się do obniżenia kosztów wydobycia.

Aby można było prowadzić wydobycie ropy i gazu ziemnego z podmorskich złóż konieczne jest zbudowanie platformy wiertniczej. Platforma to konstrukcja wzniesiona z żelbetu lub stali. Jest ona  nieruchoma, na trwale związane z dnem morskim. Montuje się ją w stoczni lub bezpośrednio w miejscu przeznaczenia. Platforma może być także ruchoma. Pływające platformy wydobywcze związane są z dnem morskim tylko na czas prac. Konieczne jest pozostawienie na platformie tak zwanej przestrzeni powietrznej; zapobiega ona zalewaniu jej przez wodę. Jak duża musi to być przestrzeń ustala się biorąc pod uwagę maksymalną wysokość fali na akwenie, na którym będzie prowadzone wydobycie.

Podział platform morskich

Platformy morskie z uwagi na ich przeznaczenie można podzielić na:

  • wiertnicze. To rodzaj platform, które wykorzystywane są zarówno do wierceń poszukiwawczych,jak i eksploatacyjnych złóż mineralnych poniżej dna
  • morskiego;
  • produkcyjne;
  • wydobywcze;
  • magazynowe;
  • mieszkalne.

Są też platformy, które mogą jednocześnie pełnić kilka różnych funkcji. Do platform o kilku przeznaczeniach zaliczane są między innymi platformy wydobywczo-magazynowo-mieszkalne. Najważniejszym elementem platformy morskiej jest wiertnica morska, która składa się z wieży wiertniczej. Na stalowej konstrukcji umieszczone jest obracające się z prędkością do 200 razy na minutę wiertło.

Zobacz też:

Dodaj komentarz