Ubezpieczenie dla rolników – jakie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie dla rolników – jakie jest obowiązkowe?

Każdy człowiek powinien się ubezpieczyć – dzięki temu może poczuć się pewniej. Mamy wówczas świadomość pewnego bezpieczeństwa – spokój, że jeśli coś złego się stanie, otrzymamy odszkodowanie, pomoc, nasza rodzina konieczne wsparcie i tak dalej. Trudno się zatem dziwić, że ubezpiecza się coraz więcej osób – i to zarówno biorąc pod uwagę własne życie i zdrowia, jak i swoje cenne rzeczy.

Niektóre ubezpieczenia są jednak nieobowiązkowe, dodatkowe, a o inne musi zadbać każdy. Taki obowiązek dotyczy różne grupy – w tym między innymi rolników.

Jakie ubezpieczenia są przypisane im prawnie i trzeba je zawsze uiszczać?

Za brak koniecznych ubezpieczeń rolnik może nawet zapłacić karę! Dlatego tak istotne jest posiadanie wiedzy o tym, jakie ubezpieczenie jest obowiązkowe, a jakie tylko dobrowolne. Oczywiście, najważniejsze jest ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie zapewnia właściwą ochronę nie tylko samemu rolnikowi, ale również i osobom, które mogłyby ulec wypadkowi z jego powodu – oczywiście, przy nieumyślnym jego działaniu. Obowiązek posiadania podobnego ubezpieczenia nakładany jest przy tym nie tylko na właścicieli jakiegoś gruntu, ale również na osobę, która go dzierżawi. Jeśli na terenie danego gospodarstwa dojdzie do wypadku – na przykład zwierzęta wyrządzą komuś jakąś szkodę – osoba ta otrzyma należne pieniądze w ramach odszkodowania. Rolnik jest bowiem odpowiedzialny za całe swoje mienie.

Ubezpieczone muszą być również budynki rolne

Obowiązkowe ubezpieczenie chroni je przed skutkami różnych zdarzeń losowych czy czynników środowiskowych – na przykład na wypadek huraganu, pożaru czy podtopienia. Przy tym warto jeszcze pamiętać, że ubezpieczenie dla rolników w tym przypadku może mieć wartość rzeczywista, albo też wartość odtworzeniową. Ten drugi typ odnosi się do budynków nowych, albo krótko używanych. W tym pierwszym przypadku chodzi zaś o wartość w stanie nowym, jaka jest obowiązująca w dniu zawarcia umowy, jednak przy ewentualnym odszkodowaniu zostanie pomniejszona o odpowiednią wartość, z uwagi na zużywanie budynku.

Przeczytaj, co może obejmować dobrowolne ubezpieczenie dla rolników.

Zobacz też:

Dodaj komentarz