Szyb górniczy

Poszukiwanie bogactw mineralnych w uprzemysłowionym świecie to nic nowego. Jednym z głównych stymulatorów rozwoju gospodarczego jest pozyskiwanie surowców kopalnych. Wiele z nich zalega głęboko pod ziemią, ale ludzie nauczyli się wiercić otwory i drążyć tunele już wieki temu.

Szyb górniczy

W jakich kopalniach wydobywane są surowce naturalne?

Współczesny świat uzależniony jest od gazu ziemnego, ropy naftowej oraz kilkudziesięciu minerałów. Sposobów ich wydobywania wynaleziono bardzo wiele. Niektóre wapienie, gruz kamienny oraz węgiel brunatny i siarka wydobywane są w kopalniach odkrywkowych. To najtańszy i najbardziej prosty sposób ich wydobycia: proces wydobywania minerałów metodą odkrywkową odbywa się na powierzchni. Tą metodą nie można jednak wydobywać węgla kamiennego, rud żelaza czy gazu ziemnego. Surowce naturalne wydobywa się więc także w innych rodzajach kopalni. Są to kopalnie:

  • nasypowe – w tych kopalniach złoża docierają do powierzchni ziemi, mogą znajdować się na górskich zboczach;
    • szybowych. Są to kopalnie wykorzystywane do eksploatacji pokładów głębokich;
    • z pochylonym tunelem. Tego typu kopalnie budowane są w przypadku złóż położonych na średnich głębokościach.

Pierwszym etapem budowy kopalni jest wykopanie lub wywiercenie pionowego otworu, który prowadzi pod ziemię. Ma on średnicę 7-8 metrów, a popularnie nazywany jest szybem.

Jak wygląda praca pod ziemią?

Ze względu na wysokie ciśnienie, które panuje pod ziemią nie jest możliwe wydobywanie surowca jednocześnie we wszystkich miejscach kopalni. Kopalnię dzieli się więc na poszczególne obszary, z których kopalina wydobywana jest stopniowo przez cały okres istnienia kopalni. Tak zwane poziomy wydziela się za pomocą płaszczyzn horyzontalnych. Na tak zwane pola eksploatacyjne kopalnię dzieli się płaszczyznami pionowymi. Z szybem każdy poziom połączony jest przekopami. Są to wyrobiska korytarzowe. Kopalina wydobywana jest w przodkach. Każdy oddział kopalni połączony jest korytarzami służącymi do jej wentylacji i transportu narzędzi oraz urobku.

Zobacz też:

Dodaj komentarz