Przemysł metalurgiczny w Polsce

Przez wiele lat przemysł metalurgiczny uważany był za bardzo ważną gałąź. Wciąż jest to bardzo ważna dziedzina przemysłu. Obejmuje on produkcję metali i ich stopów oraz dalszą ich obróbkę.

Przemysł metalurgiczny w Polsce

Hutnictwo żelaza

Na terenie naszego kraju nie dużych zasobów wysokiej jakości rud żelaza czyli magnetytów i hematytów. W większość nasze złoża mają niską zawartość metalu. Większość to syderyty, które  zawierają 30 procent metalu. Eksploatacja tych złóż została zakończona już dawno temu. Przyczyną było wyczerpanie się pokładów surowca lub względy ekonomiczne. Ruda żelaza, która wykorzystywana jest w polskich hutach w większości pochodzi więc z importu. Większość hut z uwagi na bogate złoża węgla kamiennego została ulokowana na Górnym Śląsku. Wyroby hutnicze wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle maszynowym, środków transportu, górnictwie, transporcie (elementy mostów, wiaduktów, estakad, torów), łączności i budownictwie.

Hutnictwo metali nieżelaznych

Do metali niezależnych, które produkowane są w Polsce należą: miedź, cynk, ołów, aluminium. Są one wytwarzane metodą elektrolityczną. W efekcie hutnictwo metali nieżelaznych w Polsce należy do gałęzi przemysłu, które zużywają ogromne ilości energii elektrycznej. Największe złoża rud miedzionośnych występują w rejonie Lubin-Głogów. Złoża rud miedzionośnych zawierają około 2 procent czystego pierwiastka, nie opłacalne jest więc transportowanie wydobytego surowca na duże odległości. Ruda przerabiana jest w sąsiedztwie miejsca wydobycia. Miedź w Polsce wydobywana jest w kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna, Polkowice-Sieroszowice. Przetwarzanie rudy odbywa się w Zakładach Wzbogacania Rud, a jej produkcja ma miejsce w hutach, które zlokalizowane są w Głogowie i Legnicy. Polskie huty miedzi wchodzą w skład koncernu KGHM Polska Miedź S.A. Hutnictwo cynku i ołowiu rozwinęło się na bazie surowców, które eksploatowane są w okolicach Olkusza i Bytomia. Aluminium produkowane jest w hucie w Koninie. Surowiec – koncentrat tlenku glinu – praktycznie w całości importujemy.

Zobacz też:

Dodaj komentarz