Przemysł górniczy w kontekście przemysłu ciężkiego

Przemysł górniczy w kontekście przemysłu ciężkiegoGórnictwo jest kluczową gałęzią i dziedziną przemysłu ciężkiego. Przemysł górniczy polega na wydobywaniu złóż kopalnych, a inaczej mówiąc kopalin z głębokich trzewi ziemi na powierzchnię.

Taką pracę wykonują sprawni fizycznie i manualnie oraz doświadczeni pracownicy kopalni. Polska jest potęgą górnictwa, a często jest nawet utożsamiana z kopalniami węgla przez wielu naszych zagranicznych partnerów biznesowych.

Co możemy wydobywać spod ziemi?

Kopalnie są głębinowe, odkrywkowe i otworowe. Spod ziemi można wydobywać złoto, ropę, węgiel, gaz ziemny, gaz kopalny, srebro, cynk, tytan, boksyt i inne ważne dla przemysłu minerały. Przemysł górniczy jest w Polsce jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu ciężkiego. W Polsce górnictwo jest najlepiej rozwinięte w części południowo-zachodniej, a mianowicie na ziemiach Śląska. Górnicy są także jednymi z najlepiej opłacanych w Polsce pracowników gospodarki.

Czego trzeba wystrzegać się w kopalni?

Górnik narażony jest w pracy na wielkie niebezpieczeństwo. Musi liczyć się z zagrożeniami wodnymi, ustrzegać się źródeł metanu, źródeł promieniotwórczych pierwiastków znajdujących się pod ziemią oraz szczególnie powinien uważać na osunięcia się ziemi oraz wstrząsy skorupy ziemskiej.

Przemysł górniczy wydobywa kopalinę, która może zostać poddana obróbce i zostać wzbogacona, czyli obniżana może zostać jej zawartość zanieczyszczeń. Kopalnia odkrywkowa to taki rodzaj kopalni, w której wszelkie prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, zamiast pod ziemią. Tak działają kopalnie wydobywające piasek, żwir, kamień lub węgiel brunatny. Kopalnia głębinowa jest rodzajem kopalni znanym nam z Polski. Wydobywa się dzięki niej węgiel oraz inne surowce, które znajdują się głęboko pod ziemią.

Ostatnim rodzajem kopalni jest kopalnia otworowa, z której wydobywa się surowiec po ówczesnym wydrążeniu otworu w powierzchni ziemi. Takie kopalnie służą do wydobywania przede wszystkim ropy naftowej, gazu ziemnego oraz wód mineralnych.

Przemysł górniczy jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa industrialnego i postindustrialnego, zawdzięczamy mu ogrom najważniejszych osiągnięć ludzkiej techniki.

Zobacz też:

Dodaj komentarz