Pomiar przewodnictwa

Przewodnictwo elektryczne to zjawisko wyjątkowo mało intuicyjne dla człowieka. Nie widzimy bowiem elektryczności i dopiero, kiedy włożymy rękę do jakiegoś ośrodka, dowiadujemy się, że płynie w nim prąd. Testowanie przewodnictwa dłonią lub językiem, jak to w dzieciństwie robiło się z bateriami, to oczywiście bardzo zły pomysł. Szczególnie w warunkach przemysłowych. Dlatego stworzono konduktometry.

Przewodnictwo

Przewodnictwo, czyli konduktancja, to zdolność danego ośrodka do przenoszenia napięcia elektrycznego, co związane jest ze strukturą chemiczną tego ośrodka. Bez wchodzenia w szczegóły można powiedzieć, że konduktancja jest właściwością tylko określonych ośrodków i jej zaistnienie wcale nie jest takie oczywiste.

Odpowiednim przykładem jest tu zwłaszcza woda, która wbrew powszechnemu przekonaniu wcale nie jest przewodnikiem prądu. Prąd przewodzą rozpuszczone w niej metale i sole metali. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pomiar konduktancji w takim przypadku jest znakomitym sposobem na określenie poziomu zanieczyszczenia wody poprzez minerały i w tym celu jak najbardziej konduktancja płynów jest mierzona.

Typowe pomiary

Pomiar przewodnictwa

Konduktometry wykorzystuje się do badania:

  • Wód chemicznych;
  • Wód gruntowych;
  • Wód powierzchniowych;
  • Wód głębinowych;
  • Efektów pracy laboratoryjnej;
  • Produktów w przemyśle spożywczym;
  • Jakości wody na pływalniach;
  • Jakości kosmetyków i detergentów.

Za pomocą konduktometrów można wykonać bardzo wiele pomiarów pośrednich wykorzystując fakt, że zanieczyszczenia, jakie mogą się pojawić w substancji, chociaż nie powinno ich tam być, w wyraźny sposób podnoszą jej przewodnictwo. Dlatego przewodnictwo bada się w celu szybkiego wyłapania zanieczyszczeń w żywności i kosmetykach, ale także w przemyśle, na przykład przy produkcji detergentów, półprzewodników, farb, lakierów i rozpuszczalników. Wszędzie tam, gdzie oczekiwane jest określone przewodnictwo i odstępstwo od niego jest do przewidzenia, pomiar konduktancji okazuje się być prostym i skutecznym narzędziem badawczym.

Zobacz też:

Dodaj komentarz