Polski przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny jest jedną z gałęzi wytwórczych. Jest przemysłem bardzo nowoczesnym, w licznych przedsiębiorstwach zatrudnionych jest około 200 tysięcy osób.

Polski przemysł chemiczny

Branże przemysłu chemicznego

Nie ma jednego przemysłu chemicznego, składa się na niego wiele branż. Zakłady należące do przemysłu chemicznego zajmują się produkcją:

  • podstawowych chemikaliów;
  • środków czyszczących i myjących;
  • wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
  • włókien chemicznych;
  • wyrobów gumowych;
  • wyrobów z tworzyw sztucznych;
  • pestycydów i innych środków agrochemicznych;
  • wyrobów farmaceutycznych;
  • farb i lakierów;
  • pozostałych wyrobów chemicznych.

Produkcja przemysłu chemicznego prawie w 50 % zaspokaja potrzeby rynku krajowego. Polski przemysł chemiczny dostarcza zarówno gotowych produktów (np. leki, barwniki), ale także półproduktów (np. kwasu siarkowego), które są wykorzystywane w innych działach przemysłu.

Surowce wykorzystywane w przemyśle chemicznym

Przemysł chemiczny wykorzystuje głównie 6 surowców. Są to: siarka, sól kamienna, fosforyty, węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny. Spośród tych surowców najważniejsze są pierwsze dwa. Sól wydobywana jest metodą głębinową. Duże złoża permskiej soli kamiennej występują w Wielkopolsce w okolicach Inowrocławia, Kłodawy i Wapna oraz na Kujawach. W zakładach przemysłu chemicznego sól jest wykorzystywana do produkcji sody oraz chemikaliów, które zawierają chlor. Złoża siarki w Polsce należą do największych na świecie. Największe zlokalizowane są w okolicach Tarnobrzega, Lubaczowa i Szydłowca. Siarka wydobywana jest w kopalniach odkrywkowych oraz metodą otworową. Metoda pierwsza jest droższa, ale pozwala w pełni wykorzystać zasoby złóż. Siarka wykorzystywana jest do wytwarzania kwasu siarkowego, do produkcji środków farmaceutycznych, tworzyw sztucznych i syntetycznego kauczuku. Duże znaczenie ma przemysł nawozów azotowych. Ich produkcja opiera się dzisiaj przede wszystkim na przetwórstwie gazu ziemnego. Produkcja nawozów fosforowych opiera się na surowcach fosforytonośnych. Pochodzą one głównie z importu.

Zobacz też:

Dodaj komentarz