Polisa na życie w prezencie

W ciągu roku jest wiele okazji, aby obdarować swoich bliskich prezentem. Bardzo ciekawym, oryginalnym upominkiem, który można wręczyć z wielu okazji jest ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie dla pełnoletnich dzieci

To prezent, który dla swoich dzieci mogą wybrać rodzice. Decydując się na wykupienie takiego ubezpieczenia należy jednak pamiętać, że zaczyna ono działać dopiero po śmierci osoby ubezpieczonej. Pieniądze stanowiące wartość polisy zostaną przekazane przez towarzystwo ubezpieczeniowej osobie uposażonej. Jako osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia można wskazać małżonka osoby zmarłej, jego dzieci lub rodziców. Wykupując ten rodzaj ubezpieczenia trzeba zastanowić się nad wysokością sumy ubezpieczenia. Im będzie ona wyższa, tym większą kwotę wypłaci ubezpieczyciel osobie uprawnionej; z drugiej jednak strony wysoka suma ubezpieczenia oznacza konieczność płacenia wyższych składek.

Ubezpieczenie posagowe dla dzieci

To ubezpieczenie mogą wybrać rodzice, którzy chcą zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci na wypadek, gdy oni sami odniosą poważny uszczerbek na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Zgromadzone na polisie posagowej pieniądze ułatwią dzieciom start w dorosłe życie. W przypadku ubezpieczenia posagowe składki można opłacać:

  • co miesiąc
  • kwartalnie;
  • co pół roku;
  • raz w roku.

Polisę posagową warto wykupić bardzo wcześnie, wtedy uda się na niej zgromadzić wysoką kwotę. Gdy rodzice zdecydują się płacić wyższe składki, wartość ubezpieczenia będzie większa.

Ubezpieczenie dla rodziców

Jest to polisa, którą w prezencie mogą swoim rodzicom ofiarować dzieci. Jako osobę uprawnioną należy wskazać drugiego rodzica. Wśród oferowanych na rynku polis są i takie, w których nie została określona przez ubezpieczyciela górna granica wieku. Ale w przypadku wykupowania polisy na życie dla osób starszych, ubezpieczyciel naliczy wyższą składkę. Związane to jest z tym, iż wzrasta ryzyko zgonu spowodowane wiekiem i chorobami przewlekłymi.

Długoterminowe ubezpieczenie na życie na ciekawy i praktyczny prezent dla bliskich.

Zobacz też:

Dodaj komentarz