Podział sprężarek powietrza

podział sprężarek powietrzaDługa lista praktycznych zalet sprężarek śrubowych, która doprowadziła do spopularyzowania tego urządzenia w licznych gałęziach przemysłu, wynika poniekąd z dość specyficznej konstrukcji tego rodzaju urządzeń, ale również z zastosowania w nich kilku technologii sprężania powietrza, które są odpowiednie dla danego rodzaju sprężarki. Przyjrzyjmy się zatem jak możemy podzielić sprężarki śrubowe.

Sprężarka śrubowa jest typowym przedstawicielem sprężarek wyporowych. Za proces sprężania gazu odpowiedzialne są tutaj wały rotacyjne o konstrukcji śrubowej, jednak jest to bardzo ogólna charakterystyka tego urządzenia, gdyż sposób pracy wynika tutaj z zastosowanej technologii. Z tego właśnie względu urządzenia te możemy podzielić na: sprężarki bezolejowe, olejowe oraz ze zmiennym przepływem.

SPRĘŻARKI BEZOLEJOWE

Bezolejowe sprężarki powietrza o konstrukcji śrubowej znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie w sprężonym powietrzu nie może znaleźć się choćby najmniejsza drobinka oleju (medycyna, przemysł farmaceutyczny czy papierniczy). W tym przypadku, pomiędzy wałami rotacyjnymi, nie występuje film olejowy, a praca całego układu jest precyzyjnie sterowana za pomocą przekładni synchronizującej. Sprężanie gazu następuje w zmniejszających się komorach, pomiędzy wałami rotacyjnymi.

SPRĘŻARKI OLEJOWE

W tego rodzaju sprężarkach olej pełni dwie funkcje: uszczelnia przestrzeń pomiędzy wałami śrubowymi oraz chłodzi elementy rotacyjne sprężarki. Obieg oleju rozpoczyna się odseparowaniem go ze strumienia sprężonego powietrza, następnie poddawany jest chłodzeniu i filtracji, po czym ponownie trafia do komory sprężania gazu. Cząsteczki oleju mają ujemny wpływ na jakość sprężonego powietrza, dlatego też muszą zostać usunięte. Następuje to w procesie separacji cyklonowej, po czym powietrze poddawane jest ostatecznej filtracji w specjalnych wkładach.

SPRĘŻARKI ZE ZMIENNYM PRZEPŁYWEM

Niektóre gałęzie przemysłu wykazują zapotrzebowanie na sprężone powietrze, które zmienia się w zależności od aktualnych wymogów. W celu zaspokojenia tak specyficznych potrzeb, stosuje się sprężarki śrubowe ze zmiennym przepływem, który bazuje na technologii zmiennej prędkości obrotowej silnika, która sterowana jest na podstawie wykonywanego pomiaru ciśnienia na wylocie sprężarki.

Zobacz też:

Tagged

Dodaj komentarz