Okręgi przemysłowe w Polsce

Okręgi przemysłowe w Polsce nie są rozmieszczone równomiernie. Usytuowane są przede wszystkim w Polsce południowej. Ich struktura branżowa oraz położenie są efektem między innymi naszej historii gospodarczej. Poznajmy niektóre z nich.

Okręgi przemysłowe w Polsce

Górnośląski Okręg Przemysłowy

To największy w naszym kraju zespół miejsko-przemysłowym. Zajmuje on powierzchnię około 2,7 tysięcy kilometrów kwadratowych. Zespół obejmuje 14 dużych miasta, które tworzą tak zwaną konurbację górnośląską. W GOP rozwinęły się następujące gałęzie przemysłu: górnictwo, przemysł metalurgiczny, hutnictwo żelaza, energetyka, przemysł motoryzacyjny i spożywczy.  Duże znaczenie w GOP odgrywa przemysł elektromaszynowy. Najbardziej energochłonne gałęzie przemysłu rozwinęły się w sąsiedztwie kopalni węgla. Wiele z nich zostało zamkniętych.

Rybnicki Okręg Węglowy

Zajmuje południową część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Podstawą przemysłu jest górnictwo węgla kamiennego, który na Płaskowyżu Rybnickim występuje w bardzo cennej odmianie gazowo-koksującej. Jego odbiorcami w dużej mierze są elektrownie i elektrociepłownie.  Kopalnie z ROW zostały założone na przełomie XIX i XX wieku. Zasoby węgla w Rybnickim Okręgu Węglowym są oceniane na ponad 13 miliardów ton.

Okręg Krakowski

Jest okręgiem o dość jednorodnej strukturze. Przyczyniła się do tego lokalizacja kombinatu metalurgicznego, którego filia mieści się w Bochni. Na potrzeby Huty Sendzimira i walcowni w Bochni pracuje mnóstwo kooperujących z nimi zakładów materiałów ogniotrwałych i koksowni. W okręgu rozwinął się także przemysł chemiczny (głównie farmaceutyczny), urządzeń odlewniczych, odzieżowy, spożywczy. Główne ośrodki to Kraków, Skawina, Bochnia, Wieliczka.

Częstochowski Okręg Przemysłowy

Pod względem zaopatrzenia w surowce, paliwa i energię stanowi on przedłużenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Podstawę przemysłu stanowią długie i bogate tradycje przemysłu metalowego, metalurgicznego i celulozowo-papierniczego. Główne ośrodki to Częstochowa, Kalety, Mysłów i Rudniki.

Zobacz też:

Dodaj komentarz