O produkcji gazu

Już Chińczycy wykorzystywali gaz do oświetlania. Na szerszą skalę zaczęto go jednak wykorzystywać dopiero w XIX stuleciu.

O produkcji gazu

Pierwsze gazownie

Do stworzenia nowoczesnego systemu dystrybucji gazu najbardziej przyczynił się F. A. Winsor – angielski biznesmen. Jego wiedza o gazownictwie była żenująco niska, ale był on zdania, że wiele bardziej opłacalne jest sprzedawanie gazu niż instalacji służących do jego produkcji. Jego pomysł dał podstawy do powstania pierwszych gazowni. Kampania gazownicza, którą założył w 1813 roku dostarczała gaz do lamp ulicznych oświetlających Londyn. Przedsięwzięcie Winsora odniosło ogromny sukces, co przyczyniło się do budowy podobnych instalacji w innych zakątkach świata. Z czasem zaczęto wykorzystywać gaz także do innych celów, a nie tylko do oświetlenia. Pierwsze kuchenki gazowe powstały w roku 1840 w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj większość odbiorców wykorzystuje gaz ziemny. Rejony, w których wykorzystywany jest gaz koksowniczy są nieliczne.

Gaz ziemny

Cenne złoża gazu ziemnego najczęściej występują razem z pokładami ropy naftowej. Gaz ziemny wykorzystywany jest w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Europejskie dostawy gazu pochodzą głównie z Rosji. Są także wydobywane pod powierzchnią Morza Północnego. W składzie gazu ziemnego najwięcej jest metanu. Obok niego występuje także etan i niewielkie ilości propanu, butanu i azotu. Gaz ziemny ma bardzo wysoką wartość opałową, zdecydowanie wyższą niż gaz koksowniczy. Gaz ze złóż naturalnych może być zastąpiony gazem syntetycznym. Do jego produkcji wykorzystywany jest proces Koppersa-Totzeka. Syntetyczny gaz ziemny produkowany jest z węgla. Zamiana węgla w gaz odbywa się na skutek reakcji, która zachodzi w bardzo wysokiej temperaturze z parą wodną i tlenem. Surowy gaz poddawany jest procesowi oczyszczania ze smoły i pyłu. Następnie wywoływana jest reakcja katalityczna, w jej trakcie następuje zamiana surowego gazu na ziemny.

Gaz i jego pochodne może być wykorzystywany w celach oświetleniowych i opałowych.

Zobacz też:

Dodaj komentarz