O możliwościach wykorzystania kamer termowizyjnych

Historia kamer termowizyjnych zaczęła się w latach 70. XX wieku. Cechą, która jest charakterystyczna dla każdego ciała fizycznego jest temperatura. Kamery termowizyjne wykorzystują to, że każde ciało emituje promieniowanie podczerwone czyli ciepło.

Wykorzystanie kamer termowizyjnych

Już pierwsze kamery termowizyjne zaczęto wykorzystywać w medycynie. W dalszym ciągu mają one zastosowanie w diagnostyce medycznej. Badanie termograficzne są nieinwazyjne, bezpieczne dla pacjentów, a przy tym całkowicie bezbolesne. Kamery termowizyjne wykorzystywane są między innymi do diagnozowania chorób nowotworowych oraz do oceny skuteczności zastosowanych leków. Kamery termowizyjne wykorzystywane są także w zakładach produkujących opakowania leków i szczepionek. Opakowania te muszą być sterylne, wykorzystując termografię można kontrolować każdy etap produkcji tych opakowań. Kamery termowizyjnej wprowadzone zostały także do wyposażenia straży pożarnej. Umożliwiają one strażakom odnalezienie osób, które przebywają w zadymionej, zagrożonej pożarem przestrzeni. Wykorzystując kamerę termowizyjną strażacy mogą także wykryć ognisko pożaru. Szybka lokalizacja ogniska pożaru, to większa szansa na jego ugaszenie. Od lat kamery termowizyjnej są ważnym elementem ochrony zewnętrznej. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności dokonania dokładnej identyfikacji postaci.

O możliwościach wykorzystania kamer termowizyjnych

Zalety kamer termowizyjnych

Szerokie możliwości wykorzystanie to nie jedyne zalety kamer termowizyjnych. Do ich zalet należy również to, że mogą wykryć ewentualne zagrożenie zarówno w dzień jak i w nocy. Nie przeszkadzają im także złe warunki atmosferyczne. Obserwacje mogą być prowadzone w każdych warunkach, także podczas intensywnych opadów. To dlatego w szerokim zakresie wykorzystywane są w ochronie. Z nowoczesnych kamer termowizyjnych korzysta Straż Graniczna. W Straży Granicznej wykorzystywane są zarówno kamery termowizyjne chłodzone jak i niechłodzone. Zalety kamer termowizyjnych wykorzystuje także policja.

Kamery termowizyjne wykorzystują służby mundurowe, medycyna i różne gałęzie przemysłu.

Zobacz też:

Dodaj komentarz