O kopalniach słów kilka

Początki górnictwa datuje się na epokę kamienia łupanego. Nasi praprzodkowie uzyskiwali krzemionkę (zespół neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego znajduje się w Krzemionkach Opatowskich w Górach Świętokrzyskich) z odkrywek najpierw powierzchownych, a później z podziemnych pokładów. Szybki rozwój górnictwa nastąpił w okresie rewolucji przemysłowej.

O kopalniach słów kilka

Duże i małe kopalnie

Ponad pięćdziesiąt produkcji górniczej na świecie pochodzi z kopalni odkrywkowych. Wśród kopalń zarówno tych odkrywkowych, jak i głębinowych są prawdziwi giganci. Są to przede wszystkim kopalnie złota w Afryce Południowej. Miliony ton złotonośnej skały wydobywane są przez 15000 górników z najgłębszych pokładów na świecie. Najgłębsza kopalnia świata znajduje się w Carletonville w Republice Południowej Afryki. Kopalnia ta ma głębokość 3,7 kilometra. Do wentylacji tak głęboko położonych chodników używa się chłodzonego w specjalnych instalacjach powietrza. Temperatura, która panuje na tak znacznej głęboki jest bowiem bardzo wysoka. Największa na świecie kopalnia odkrywkowa to kopalnia miedzi, która znajduje się w Bingham Canyon w amerykańskim stanie Utah. Każdego dnia w tej kopalni zdejmowanych jest około 250000 ton nadkładu. Dzienne wydobycie wynosi około 100000 ton rudy miedzi. Wciąż też są osoby, które zajmują się przesiewaniem rzecznego żwiru w poszukiwaniu samorodków złota. Największa wspólnota kopaczy złota znajduje się w położonej w Brazylii Sierra Pelade. Kopalnia ta została wykopana przez samych górników. Urobek – złotonośna skała – jest przez nich wynoszony na plecach.

O kopalniach odkrywkowych

Górnictwo odkrywkowe polega na tym, że podkłady odsłaniane są w wyniku prac prowadzonych na powierzchni ziemi. Do kopalń odkrywkowych należą między innymi kamieniołomy. Do kopalń tych należą także te, w których wydobywane są złoża zalegające płytko i zajmujące dużą powierzchnię. W Polsce najbardziej znaną kopalnią odkrywkową jest kopalnia Bełchatów, w której wydobywany jest węgiel brunatny. Jest to jedna z większych kopalni odkrywkowych w Europie.

Zobacz też:

Dodaj komentarz