Na co uważać wykupując polisę autocasco?

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Wśród tych drugich jest między innymi ubezpieczenie autocasco. Kupując polisę AC koniecznie trzeba się z nią zapoznać. W umowie towarzystwa ubezpieczeniowe umieszczają szereg zapisów, które skutkują tym, że świadczenie jest w ogóle nie wypłacane albo też kwota ubezpieczenia jest mocno zmniejszana.

Rażące niedbalstwo

To sformułowanie jest stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe wyjątkowo chętnie. Gdy ubezpieczyciel dojdzie do wniosku, że właściciel samochodu dopuścił się rażącego niedbalstwa, nie wypłaci mu odszkodowania. Co tak naprawdę oznacza to pojęcie? Określa się w ten sposób wszystkie zachowania właściciela pojazdu, które przyczyniają się do powstania szkody, a które potocznie określamy głupimi. Do takich zachowań należy między innymi zostawienie kluczyków w stacyjce, co w efekcie kończy się skradzeniem samochodu.

Zawyżona wartość samochodu

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników. W przypadku ubezpieczenia AC istotna jest wartość samochodu; im jest ona wyższa, tym właściciel pojazdu musi zapłacić wyższą składkę. Ale warto wiedzieć, że wartość samochodu nie zawsze przekłada się na wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Z reguły zakłady ubezpieczeniowe kierują się wartością samochodu nie z dnia wykupowania polisy, ale z dnia, w którym miała miejsce szkoda. A do szkody może dojść nawet po kilku latach od kupienia polisy.

Amortyzacja części

Jest kolejnym terminem po rażącym niedbalstwie, który ubezpieczyciele stosują bardzo często. W przypadku, gdy rzeczoznawca przeprowadza wycenę szkody, jej wartość jest pomniejszana przez ubezpieczyciela o wartość części samochodowych. Mówiąc wprost: w przypadku, gdy jesteśmy właścicielami starszego samochodu, nasze odszkodowanie nie będzie wysokie. Warto jednak wiedzieć, że za dodatkową opłatą mamy możliwość zlikwidowania amortyzacji części. Nad taką opcją na pewno warto się zastanowić, gdy decydujemy się wykupić polisę autocasco.

Zobacz też:

Tagged

Dodaj komentarz