Kogo można wybrać na osobę uposażoną?

Osoba, która wykupuje ubezpieczenie na życie zobowiązana jest do wskazania osoby uposażonej. Tym mianem określana jest osoba, której po śmierci ubezpieczonego towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca pieniądze z polisy. Oczywiście, można nie wskazywać osoby uposażonej, ale bliscy osoby zmarłej będą musieli przeprowadzić postępowanie spadkowe. Kogo można wybrać na osobę uposażoną?

Wykupując ubezpieczenie na życie jako osobę uposażoną można wskazać dowolną osobę. W tym miejscu warto dodać, że osoba uposażona nie staje się stroną umowy. Jej zdrowie i życie nie jest objęte ochroną przez ubezpieczyciela. Osoba uposażona to po prostu osoba trzecia, której towarzystwo ubezpieczeniowe przekaże pieniądze z polisy po śmierci osoby ubezpieczonej.

Większość osób na osobę uposażoną wskazuje jednego z członków swojej najbliższej rodziny. Najczęściej jest to małżonek. Ale osoba ubezpieczona nie musi wskazać właśnie współmałżonka. Na osobę uposażoną można wskazać dalszego krewnego, przyjaciela, a nawet instytucję. Na osobę uposażoną można również wskazać osobę  niepełnoletnią. Jednak taki krok może za sobą pociągnąć  pewne utrudnienia w uzyskaniu odszkodowania.

W trakcie trwania umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym, osoba ubezpieczona ma prawo zmienić osobę uposażoną. Może to zrobić dowolną ilość razy. Bardzo często na taki krok decydują się małżeństwa, które zdecydowały się na rozstanie. Z grupy osób uposażonych była żona lub mąż wykreślają byłego współmałżonka.

Wskazanie osoby uposażonej to bardzo prosta czynność. W większości towarzystw ubezpieczeniowych niezbędne jest podanie następujących danych dotyczących osoby uposażonej:

  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL;
  • adres zamieszkania;
  • stopień pokrewieństwa lub jego brak.

Na osobę uposażoną można wskazać więcej niż jedną osobę. W takim jednak przypadku osoba ubezpieczająca się musi określić procentowy udział poszczególnych osób w wypłacie świadczenia. Jeżeli udziały nie zostaną określone, wszystkim zostanie wypłacone świadczenie w równej wysokości.

Zobacz też:

Dodaj komentarz