Klapy rewizyjne

WentylacjaSpecjalne klapy rewizyjne instalowane są wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność dostępu do znajdujących się pod podłoga instalacji. Bardzo często chodzi w tym przypadku o instalacje znajdujące się w większych budynkach, gdzie nie ma innej możliwości ich sprawnego naprawiania czy konserwowania.

Takie włazy rewizyjne wykonywane są na ogół z dwóch niezależnych od siebie elementów. Pomiędzy nimi jak najbardziej znajdować powinna się odpowiednia wolna przestrzeń. Rozwiązanie to stosuje się między innymi po to aby uniknąć ryzyka odkształcenia się elementów takiej klapy.

Materiały

WentylacjaWłaz oraz inne elementy pomocnicze wykonywane są albo ze stali nierdzewnej, albo ze specjalnych, wytrzymałych stopów aluminium. Zasady bezpieczeństwa wymagają odpowiedniej odporności, także na oddziaływanie wysokich temperatur, w razie wystąpienia w budynku pożaru. W przeciwnym razie włazy te stanowić mogłaby ogromne niebezpieczeństwo dla osób znajdujących się w budynku. Także te elementy poddawane są stosownej kontroli straży pożarnej. Kontroli dokonywanej zarówno przy oddawaniu budynku do użytku jak i przy rutynowych kontrolach. Aby uniknąć strat ciepła stosuje się w klapach rewizyjnych specjalne opaski uszczelniające, pozwalające na zmniejszenie ilości strat ciepłego powietrza.

Elementy dachowe

WentylacjaTakie rozwiązania jak najbardziej sprawdzają się nie tylko w klapach rewizyjnych stosowanych przy podłodze, ale także wtedy gdy są to elementy dachowe okrągłe, gdzie także zachodzi konieczność zastosowania takich klap rewizyjnych. Także wtedy kontrolowane są one przez straż pożarną. Wykonanie takich elementów jest dosyć podobne jak tych klap rewizyjnych które stosowne są w podłogach. Umożliwiają one dostęp do miejsc, w których znajdować mogą się na przykład przewody czy innego rodzaju instalacje. Także i w tym przypadku mamy możliwość stosowania klap rewizyjnych wykonywanych ze stali nierdzewnej lub aluminium. Innych materiałów się raczej nie stosuje bowiem także i w tym przypadku należy jak najbardziej minimalizować ryzyko korozji oraz jakiegokolwiek uszkodzenia takich elementów.

Zobacz też:

Dodaj komentarz