Kiedy działa ubezpieczenie bagażu?

Wyjazd na wakacje zazwyczaj wiążę się z koniecznością zabrania, przynajmniej osobistego bagażu. Ten zaś narażony jest na szereg niebezpieczeństw od zagubienia przez obsługę lotniska po kradzież. Przed wszelkimi konsekwencjami ochroni nas tutaj ubezpieczenie bagażu.

Jak to działa?

Ubezpieczenie bagażu jest częścią polisy turystycznej i najczęściej musi zostać wykupione jako jej dodatek. Jego koszt jest najczęściej bardzo niewielki i w dużej mierze uzależniony od tego, co składa się na całość bagażu. Im droższe sprzęty ze sobą wieziemy, tym najpewniej składka będzie wyższa. Jednak w czasach kiedy większość turystów zabiera ze sobą na wakacje laptopa, aparaty fotograficzne czy tablety, taka ochrona może być bardzo korzystna, zwłaszcza kiedy bagaż zostanie nam skradziony i nie ma żadnej możliwości odzyskania utraconych rzeczy. Najczęściej ubezpieczeniu podlegają pieniądze w gotówce, papiery wartościowe, bony towarowe, bilety, karty kredytowe, biżuteria, przedmioty ze stali i kamieni szlachetnych, zegarki, instrumenty muzyczne, sprzęt komputerowy oraz wszelkie nośniki dźwięku i obrazu.

Sprawdź też:

Kiedy ochrona nie działa?

Odszkodowanie zostanie nam wypłacone, kiedy bagaż zostanie zgubiony przez osoby trzecie, które były zobligowane do jego pilnowania lub gdy zostanie nam skradziony. Jednak istnieją sytuacje, w których nie możemy liczyć na ochronę towarzystwa ubezpieczeniowego. Taką jest choćby rażące niedbalstwo przy przechowywaniu bagażu. To oznacza, że jeśli zostawimy nasz bagaż w holu hotelowym czy zapomnimy go zabrać z taksówki, gdzie w praktyce przyczyniliśmy się do zagubienia bagażu, to nasze gapiostwo niestety stanie się tylko naszym udziałem finansowym i towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje strat, które wystąpiły. Także w sytuacji gdzie bagaż został zniszczony z naszej winy lub jego utrata nastąpiła rozmyślnie, raczej nie możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Ten bowiem potraktuje sytuacje jako próbę wyłudzenia odszkodowania i może nawet skierować sprawę na policje.

Zobacz też:

Dodaj komentarz