Jak osoba uposażona otrzyma pieniądze z polisy na życie?

Osobę uposażoną wskazuje się już w chwili podpisywania umowy z zakładem ubezpieczeń. To ona otrzyma po śmierci właściciela polisy pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego. Kogo można wskazać na osobę uposażoną? Jakie formalności trzeba wypełnić, aby uzyskać odszkodowanie?

Kupując polisę na życie na osobę uposażoną możemy wskazać jedną lub więcej osób

Mogą one być z nami spokrewnione, ale nie jest to warunek konieczny. Wskazując więcej niż jedną osobę jako właściciel polisy mamy prawo podzielić pieniądze z odszkodowania, na przykład pomiędzy żonę i dziecko.

Właściciel polisy w dowolnym momencie trwania umowy z zakładem ubezpieczeniowym ma prawo zmienić swoją decyzję. Można wskazać nową osobę uposażoną. W tym celu należy skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, który sprzedał nam polisę i złożyć oświadczenie.

Osoba uposażona uzyska świadczenie zgłaszając się do towarzystw, które wystawiło polisę. Wstępnie roszczenie może zostać zgłoszone przez infolinię. Warto z tego rozwiązania skorzystać, aby dowiedzieć się, jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania pieniędzy. Na pewno osoba uposażona powinna zgromadzić:

  • oryginał polisy ubezpieczeniowej;
  • akt zgonu osoby ubezpieczonej albo zaświadczenie wystawione przez lekarza przyczynie śmierci;
  • ksero swojego dowodu tożsamości.

Należy mieć także przy sobie wypełniony wcześniej formularz zgłoszeniowy

Można go otrzymać od agenta, otrzymać bezpośrednio w biurze zakładu ubezpieczeń albo pobrać ze strony internetowej towarzystwa.

Osoba czy osoby uposażone od pieniędzy, które wypłaciło im towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłacą podatku. Pieniądze te nie wejdą także do masy spadkowej, członkowie rodziny, którzy nie zostali wskazani jako osoby uposażone nie mają do tych pieniędzy żadnych praw. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku niewskazania osoby uposażonej, świadczenie zostanie wypłacone najbliższej rodzinie w takiej kolejności, jak zostało to ustalone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W pierwszej kolejności pieniądze otrzyma współmałżonek.

Zobacz też:

Dodaj komentarz