Hutnictwo metali nieżelaznych

Metale nieżelazne to wszystkie metale oprócz żelaza i jego stopów. Na grupę tę składa się około 70 pierwiastków. Jest wśród nich zarówno lekkie aluminium jak i ciężkie pierwiastki promieniotwórcze, na przykład uran.

Hutnictwo metali nieżelaznych

Do metali nieżelaznych, które są produkowane w Polsce należą: miedź, aluminium, cynk i ołów. Są one wytwarzane metodą elektrolityczną.

Produkcja aluminium

Odbywa się w hucie w Koninie. O jej lokalizacji zadecydowały duże rezerwy energii elektrycznej, która jest wytwarzana w pobliskiej elektrowni. Aluminium (glin) to pierwiastek, który w skorupie ziemskiej występuje powszechnie, ale nie opłaca się eksploatować większości złóż. Aluminium produkowany jest z boksytu, który jest bogaty w uwodnione tlenki aluminium. Największe złoża boksytu znajdują się w Australii, Rosji i na Jamajce. Koncentrat tlenku glinu, na którym opiera się produkcja aluminium w Polsce w całości pochodzi z importu. Produkcja huty zaspakaja tylko połowę krajowego zapotrzebowania.

Produkcja miedzi

Miedź to jeden z pierwszych metali, które człowiek nauczył się wykorzystywać. Do głównych rud miedzi należą: chalkozyn, chalkopiryt, kupryt, malachit, azuryt. Największe złoża miedzi znajdują się w Rosji, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chile, Zambii. W Polsce duże złoża znajdują się w okolicach Lubina, Legnicy i Głogowa. Polskie huty miedzi wchodzą w skład koncernu KGHM Miedź SA. Koncern jest największym producentem miedzi w Europie, który korzysta z własnych zasobów górniczych. Miedź otrzymywana jest przede wszystkim z rudy siarczkowej. Pozyskiwana jest poprzez podgrzanie. Surowa miedź nazywana jest konwertorową, zawiera około 2-3 procent zanieczyszczeń. Usuwa się je metodą elektrolityczną.

Hutnictwo cynku i ołowiu

W Polsce rudy cynku (sfaleryt) występują w okolicach Olkusza. Cynk otrzymywany jest z tej rudy metodą elektrolityczną. Hutnictwo cynku i ołowiu rozwinięte jest także w okolicach Bytomia. Zapotrzebowanie na te surowce nie jest obecnie zbyt wysokie, możliwości produkcyjne hut nie są więc wykorzystane w 100%.

Zobacz też:

Leave A Reply