Górnictwo na płaskowyżu Rybnickim

Południowo-zachodnią część Wyżyny Śląskiej stanowi Płaskowyż Rybnicki. Stolicą regionu jest Rybnik. Nazwa miasta pochodzi od istniejącej tutaj niegdyś osady rybackiej i licznych stawów rybnych. Dzisiaj w regionie uprawa ziemi i hodowla odgrywają niewielką rolę. Gospodarka regionu opiera się dzisiaj na wydobywaniu wysokiej jakości węgla kamiennego. Na bazie węgla rozwinęły się tutaj także inne gałęzie przemysłu.

Górnictwo na płaskowyżu Rybnickim

Nie tylko węgiel

Węgiel kamienny nie jest jedynym bogactwem regionu. Powstałe w okresie karbonu węglonośne pokłady zostały później przykryte mioceńskimi utworami z bogatymi złożami soli potasowej, gipsu i siarki. Na ich bazie rozwinęły się różne gałęzie przemysłu.

Rybnicki Okręg Węglowy

Aż do połowy XX wieku Płaskowyż Rybnicki był rejonem rolniczym. Tylko w okolicach stolicy regionu pracowało kilka kopalń, które zostały założone jeszcze na początku XX stulecia. Intensywny rozwój regionu rozpoczął się w latach 60. i trwał przez dwadzieścia lat. W tym czasie w Rybniku i Jastrzębiu Zdroju uruchomione zostały nowoczesne kopalnie, w których wydobywano węgiel gazowo-koksujący. Dzięki odkryciu tych pokładów został utworzony Rybnicki Okręg Węglowy. Eksploatowany jest tutaj węgiel kamienny, którego jakość jest wyjątkowo wysoka. W żadnej z kopalń na Górnym Śląsku nie ma pokładów węgla tak wysokiej jakości. Złoża węgla wykorzystuje między innymi duża elektrownia Rybnik. Jej moc to 1600 MW. Działają także mniejsze elektrownie, koksownie i brykietownie. Tylko część rybnickiego węgla wywożona jest do innych ośrodków przemysłowych na terenie kraju. Istnieją także zakłady przemysłu metalowego, chemicznego, maszynowego, elektromaszynowego i materiałów budowlanych. Istnieje także duża huta oraz zakłady przetwórstwa spożywczego.

W Rybniku i okolicach przemysł rozwijał się szczególnie intensywnie we wczesnych latach 70. XX wieku. Wpłynęło to niekorzystnie na środowisko naturalne. Ilości produkowanych odpadów przemysłowych w regionie Rybnika to aż 20 procent odpadów przemysłowych kraju.

Zobacz też:

Dodaj komentarz