Garść informacji o górnictwie

Początki górnictwa sięgają epoki kamienia łupanego. Współczesne górnictwo wykorzystuje bardzo różne techniki wydobywcze. Jedne minerały są wypłukiwane, z kolei ruda wydobywana jest ze skład przy pomocy materiałów wybuchowych.

Garść informacji o górnictwie

Duże ryzyko prac pod ziemią

Nawet we współczesnych kopalniach praca pod ziemią jest bardzo ryzykowna. Koszmarne warunki pracy panowały w kopalniach w czasach starożytnych. Dzisiaj palenie otwartego ognia pod ziemią nie jest możliwe. W niektórych kopalniach w skałach znajduje się metan; mimo nieużywania otwartego ognia w kopalniach tych często dochodzi do wybuchu metanu. Krokiem milowym w górnictwie było wynalezienie w XVIII wieku maszyny parowej. Maszynę tę wykorzystywano do wentylacji podziemnych chodników, wypompowywania z nich wody, wydobywania na powierzchnię wózków z urobkiem. Wynalezienie maszyny parowej oraz rewolucja przemysłowa spowodowała gwałtowny wzrost wydobycia wielu minerałów.

Górnictwo dzisiaj

Na początku XX wieku nastąpił gwałtowny wzrost wydobycia minerałów. Było to spowodowane tym, że wiele procesów wydobywczych udało się zmechanizować. Wciąż jednak górnicy byli niezastąpieni. Liczba wypadków w kopalniach zmniejszyła się, ale wciąż jest ich dużo. Poziom bezpieczeństwa udało się zwiększyć między innymi dzięki temu, że wprowadzono bardziej rygorystyczne przepisy. Górnictwo nadal jest niebezpiecznym zawodem, wciąż górnicy ryzykują utratę nie tylko zdrowia, ale także życia. Warto wiedzieć, że są już na świecie kopalnie węgla kamiennego w pełni zautomatyzowane. Wydobyciem węgla na przodku zajmują się maszyny, nad którymi nadzór sprawowany jest także przez maszyny. Urobek ładowany jest automatycznie na wagoniki kolejki. Kolejka ta jest z kolei sterowana przez komputer. Dzięki automatyzacji całego procesu wydobywczego w strefie dużego ryzyka przebywa znacznie mniej górników. Do tego spadły koszty wydobycia.

Górnictwo rozwinęło się bardzo szybko na skutek zapotrzebowania nie tylko na węgiel kamienny i brunatny, ale także na inne kopaliny, takie jak na przykład rudy metali.

Zobacz też:

Dodaj komentarz