Dotacje unijne dla małych i średnich firm

Dotacje unijne dla małych i średnich firmZałożenie firmy jest proste, o wiele trudniej jest odnieść na rynku sukces. Na każdym etapie funkcjonowania firmy trzeba bowiem inwestować w jej rozwój. Z pomocą dla przedsiębiorców, którzy chcą swoją firmę rozwijać mogą przyjść unijne dotacje.

Z reguły największego wsparcia finansowego potrzebują właśnie niewielkie firmy. Wśród różnych programów, które dają możliwość uzyskania wsparcia finansowego spora część to dotacje dla MŚP.

Program Inteligentny Rozwój

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Finansowe wsparcie w ramach tego programu przedsiębiorcy mogą przeznaczyć między innymi na: ochronę własności przemysłowej, prace badawczo-rozwojowe, stworzenie innowacyjnych produktów. O wsparcie z programu Inteligentny Rozwój mogą ubiegać się przede wszystkim te firmy, które chcą zaoferować lepszej jakości produkty i usługi, które chcą zaistnieć nie tylko na rynku lokalnym lub krajowym, ale także międzynarodowym. Środki z programu mogą uzyskać nawiązując współpracę z instytucjami o charakterze badawczo-rozwojowym, opracowując i wdrażając nowoczesne rozwiązania oparte na innowacyjności. Beneficjentami tego programu mogą być także przedsiębiorstwa, które dopiero wchodzą na rynek, a polem ich działalności są prace z zakresu nowoczesnych, innowacyjnych technologii.

Więcej na stronie

Jakie wsparcie można otrzymać?

W ramach projektu B + R małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać 70 procent dotacji na badania przemysłowe lub 45 procent na prace rozwojowe. Pozostałe koszty beneficjent musi ponieść sam. O tym, jaka kwota dofinansowania zostanie przyznana zadecyduje także rodzaj prowadzonych prac. Wsparcie to może zostać zwiększone o 15 procent, nie może jednak przekroczyć 80 procent ogólnych kosztów. Warunkiem otrzymania większego wsparcia jest zobowiązanie się beneficjenta do szerokiego rozpowszechnienia wyników prac badawczo-rozwojowych. Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa, których projekty są zgodne z założeniami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Zobacz też:

Dodaj komentarz