Category Archives: Przemysł

O kopalniach słów kilka

O kopalniach słów kilka

Początki górnictwa datuje się na epokę kamienia łupanego. Nasi praprzodkowie uzyskiwali krzemionkę (zespół neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego znajduje się w Krzemionkach Opatowskich w Górach Świętokrzyskich) z odkrywek najpierw powierzchownych, a później z podziemnych pokładów. Szybki rozwój górnictwa nastąpił w okresie rewolucji przemysłowej.

Read More

Wydobywanie gazu ziemnego

Wydobywanie gazu ziemnego

Złoża gazu ziemnego towarzyszą ropie naftowej. Zalegają one zarówno pod ziemią, jak i pow powierzchnią wód. Około jedna trzecia światowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywana jest z podmorskich pól naftowych. Większość z nich położona jest na Morzy Północnym, w Zatoce Meksykańskiej oraz w Zatoce Perskiej.

Read More

Szyb górniczy

Szyb górniczy

Poszukiwanie bogactw mineralnych w uprzemysłowionym świecie to nic nowego. Jednym z głównych stymulatorów rozwoju gospodarczego jest pozyskiwanie surowców kopalnych. Wiele z nich zalega głęboko pod ziemią, ale ludzie nauczyli się wiercić otwory i drążyć tunele już wieki temu.

Read More

Górnictwo na płaskowyżu Rybnickim

Górnictwo na płaskowyżu Rybnickim

Południowo-zachodnią część Wyżyny Śląskiej stanowi Płaskowyż Rybnicki. Stolicą regionu jest Rybnik. Nazwa miasta pochodzi od istniejącej tutaj niegdyś osady rybackiej i licznych stawów rybnych. Dzisiaj w regionie uprawa ziemi i hodowla odgrywają niewielką rolę. Gospodarka regionu opiera się dzisiaj na wydobywaniu wysokiej jakości węgla kamiennego. Na bazie węgla rozwinęły się tutaj także inne gałęzie przemysłu.

Read More