Barometr: urządzenie pozwalające mierzyć ciśnienie

Do wartości, które mierzy się bardzo często zalicza się między innymi ciśnienie. Z pewnością każdy z nas przynajmniej raz w życiu miał mierzone ciśnienie tętnicze krwi. Ciśnienie jest wartością, która interesuje fizyków, matematyków, a także meteorologów. Wśród urządzeń, które wykorzystywane są do pomiarów ciśnienia atmosferycznego znajdują się barometry. Pierwsze barometry były niezwykle prostymi urządzeniami. Barometr został wynaleziony przez Evangelistę Torricellego – włoskiego matematyka oraz fizyka. Uczył się on od Galileusza. Dzisiaj na ogół sięga się po dwa rodzaje barometrów : sprężynowe oraz cieczowe.

Barometry cieczowe

Barometry te charakteryzują się naprawdę prostą budową. Składają się z rurki zamkniętej z jednej strony i wypełnionej rtęcią. Dlaczego właśnie rtęć? Jest to substancja, która nie przestaje być cieczą nawet wtedy, kiedy temperatura powietrza bardzo mocno spada. Nawet mrozy rzędu -30 stopni nie powodują krzepnięcia rtęci. To właśnie z tego powodu możliwy jest pomiar ciśnienia atmosferycznego w stacjach meteorologicznych Wynaleziony przez Torricellego barometr został udoskonalony przez Fortina. To właśnie barometry oparte na tych skonstruowanych przez Fortina używane są do dzisiaj.

Barometry sprężynowe

Ten rodzaj barometrów występuje również pod nazwą aneroidu. Pierwszy raz taki barometr skonstruował Lucien Vidie. Podobnie jak barometr cieczowy charakteryzuje się on dość prostą budową. Tworzy go metalowa puszcza o wyjątkowej szczelności, z której wnętrza usunięto całe powietrze. Kiedy ciśnienie na zewnątrz puszki maleje, dochodzi do jej rozszerzenia, kiedy natomiast wzrasta, puszka się kurczy. Umieszczona na jej wierzchu wskazówka porusza się wraz ze zmianami ciśnienia, wskazując jego aktualną wartość. Aneroidy są obecnie bardzo często wyposażone w urządzenia piszące. Dzięki temu zmiany ciśnienia są na bieżąco rejestrowane. Barometr z dołączonym urządzeniem piszącym nosi nazwę barografu. Znaleźć można go chyba we wszystkich stacjach meteorologicznych.

Zobacz też:

Dodaj komentarz