Do czego służy barometr?

Do czego służy barometr?

Barometr to proste urządzenie, które służy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Badaniem ciśnienia atmosferycznego jako pierwszy zajmował się Galileusz.

Barometr wynalazł jego uczeń włoski fizyk i matematyk Evangelista Torricelli. Zasada działania barometrów jest bardzo różna. Dlatego dzielą się one na cieczowe i sprężynowe.

Barometry cieczowe

Do pomiaru ciśnienia w barometrze cieczowym najczęściej wykorzystywana jest rtęć, która ma wyjątkowe właściwości. Jej ciężar właściwy jest zdecydowanie większy niż ciężar właściwy wody, jest cieczą bardzo gęstą. Dlatego w barometrach cieczowych nie wykorzystuje się wody. Bardzo ważną właściwością rtęci jest fakt, iż w temperaturze do minus trzydziestu sześciu stopni Celsjusza zachowuje się nadal jak ciecz. Dzięki temu barometry rtęciowe mogą służyć do pomiaru ciśnienia atmosferycznego nawet przy dużych mrozach. Barometr rtęciowy, który zbudował E. Torricelli został oczywiście unowocześniony. Wśród barometrów cieczowych wyróżnia się między innymi barometr Fortina, którego konstruktorem jest Jean Fortin. Barometry cieczowe można spotkać coraz rzadziej.

Barometry sprężynowe

Nowy rodzaj barometru, który nazwano aneroidem został wynaleziony przez Luciena Vidie. Najprostszy model aneroidu zbudowany jest z zamkniętej szczelnie metalowej puszki pozbawionej powietrza. Pod wpływem zmian ciśnienia jej objętość zmienia się. Kiedy ciśnienie wzrasta puszka kurczy się, a kiedy spada – rozszerza się. Do wykonania puszki stosuje się cienkie blachy z hartowanej stali lub ze stopu srebra i niklu. Aneroid jest najczęściej spotykanym rodzajem barometru. Są bardzo dokładne i stosunkowo tanie.

Gdzie barometry mają zastosowanie?

Dziedziną życia, w której barometry znalazły największe zastosowanie jest meteorologia. Dzięki niemu udaje się mniej lub bardziej trafnie przewidzieć pogodę. Bardzo duży wpływ na pogodę na właśnie ciśnienie atmosferyczne. Barometr to urządzenie, które może nam się przydać także w domu. Dzięki temu samu będziemy mogli dokonywać pomiarów ciśnienia atmosferycznego.

Zobacz też:

Dodaj komentarz